Monipuolisilla palveluilla vähemmän jätettä kaatopaikalle

Tarjoamme kattavat jätteenkuljetuspalvelut sekajätteille ja hyötykäyttöön toimitettaville jätteille.

Keräämme ja kuljetamme pois myös vaaralliseksi luokitellut jätteet. Tarvittaessa huolehdimme asiakkaan paperiarkistojen sekä tietoteknisesti tallennettujen tietojen asianmukaisen tuhoamisen.

Toimitamme asiakkaamme tarpeen mukaan keräysvälineitä aina vaihtolavoista erikokoisiin jäteastioihin. Ajanmukaisen kalustomme avulla hoidamme jätteiden kuljetuksen ohella myös noutopalvelut ja vaihtolavakuljetukset.

Tarkalla lajittelulla kannamme vastuuta ympäristöstä ja pyrimme vähentämään kaatopaikalle kuljetetun jätteen määrää.

Sekajätteen kuljetus

Tarjoamme yrityksille useita vaihtoehtoja sekajätteen keräykseen 240 l jäteastioista 4-8 m3 pikakontteihin. Yksityisten talouksien säännöllisistä sekajätteenkuljetuspalveluista huolehtii Rauman kaupunki.

Hyötyjätteiden keräys

Hyötyjätteeksi luokitellaan energia-, paperi-, pahvi-, metalli-, lasi- ja biojäte. Keräämme yritysten hyötyjätteet ja toimitamme asiakkaillemme myös keräysvälineet aina 240-600 litran jäteastioista, pikakontteihin, vaihtolavoihin ja jätepuristimiin.

Puhdas ja murskattu energiajäte toimitetaan voimalaitoksille polttoaineeksi. Paperi- ja pahvi hyödynnetään esimerkiksi kartonkitehtaalla ja selluvillateollisuudessa. Metallinkeräykseen kelpaavat teräs, kupari, alumiini, jalo- ja sekoitemetallit kerätään uusiometalliksi. Biojätteet eli keittiön ja puutarhan maatuvat jätteet toimitetaan kompostoitavaksi tai mädätettäväksi. Bio2-keräykseen pakkauksineen laitetut biojätteet erotellaan toisistaan ennen jatkokäsittelyä.
Tutustu lajitteluohjeisiimme

Saferec-astioiden vaihto ja tietoarkiston tuhoaminen

Tietoturvapalvelumme huolehtii asiakkaan paperiarkistojen, kalvojen, nauhojen, levykkeiden sekä kovalevyjen tuhoamisen. Voimme hakea tuhottavan materiaalin joko kertanoudolla tai toimitamme asiakkaan tiloihin keräysastian, jota tyhjennämme sopimuksen mukaan.

Vaihtolavapalvelut

Toimitamme yksityisille ja yrityksille vaihtolavat remontti- ja purkujätteille sekä suursiivouksiin. Noudon jälkeen yritystoiminnasta tulleet lavat puretaan lajitteluasemillamme ja lajitellaan. Kaatopaikalle viedään vain se aines, mitä ei pystytä hyödyntämään. Normaalisti rakennusjätelavasta hyötykäyttöön jää lähes 80 %.

Vaihtolavan täyttöohjeet:
 • Älä täytä lavaa yli laitojen
 • Jos lavalla on maata tai kiveä, täytä vain 2/3 lavasta,
  jotta lavasta ei tule liian painava
 • Täytä lava tasaisesti

Vaarallisten jätteiden kuljetus
(ent. ongelmajätteet)

Noudamme vaaralliset jätteet tilattaessa ja toimitamme niille keräysastiat. Vaaralliseksi jätteeksi (ongelmajätteeksi) luokitellaan jäte, joka kemiallisen tai muun ominaisuutensa takia aiheuttaa vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle. Vaaralliset jätteet toimitamme jatkokäsittelyyn Ekokem Oy:lle. Lajittelupaikat sijaitsevat Riihimäellä ja Porin Mäntyluodossa.
Lue lisää vaarallisten jätteiden kuljetuksesta.

Jäteastioiden välitys

Välitämme asiakkaillemme halutun kokoisia keräysvälineitä.

 • 240 l astiat
 • 600 l astiat
 • 4-8 m3 pikakontit
 • vaihtolaatikot
 • ongelmajäteastiat
 • rullakot
“Noutamastamme rakennusjätelavasta 80 % ohjataan lajittelun jälkeen hyötykäyttöön.

Tutustu lajitteluohjeisiimme

Näin eri jätelajit hyödynnetään

Sekajäte Käsittelypaikka: Hevossuon kaatopaikka Jatkokäyttö:
-
Pahvit/paperit Käsittelypaikka: Alan teollisuus Jatkokäyttö: Selluvilla
  Käsittelypaikka: Corenso Oy Jatkokäyttö: Hylsykartonki
  Käsittelypaikka: Paperinkeräys Oy Jatkokäyttö: Uusiopaperi
  Käsittelypaikka: Suomen Keräystuote Jatkokäyttö: Esim. hylsykartonki, sanomalehdet
Lasit Käsittelypaikka: Hevossuon jäteasema, lasilava Jatkokäyttö: Lasivilla, uusiolasi
Metallit Käsittelypaikka: Kuusakoski Oy Jatkokäyttö: Uusiometalli
Biojäte Käsittelypaikka: Envor Group, Forssa Jatkokäyttö: Multa, viherrakentaminen, biokaasu
Energiajäte Käsittelypaikka: Veikko Lehti Oy, Aittaluoto, Pori, murskaus Jatkokäyttö: Voimalaitokset


Sähkö- ja elektroniikkaromun (SER) keräys

Vastaanotamme sähkö- ja elektroniikkaromua lajitteluasemallamme

Äyhöntie 311, Lakarin vanha alue,  arkisin klo 8 - 15

Palvelu on kuluttajille veloitukseton. Yrityksiä pyydämme ottamaan yhteyttä asiakaspalveluumme, 02 823 2761.

Sähkö- ja elektroniikkaromua ovat mm. kylmälaitteet, televisiot, monitorit sekä muut kodinkoneet, tutustu lajitteluohjeisiimme.