Puhtaanapidon kehityksen kärjessä

Rauman Seudun Ympäristöhuolto palvelee kaikissa jätteenkuljetukseen ja ympäristöhuoltoon
liittyvissä asioissa Rauman seudulla.

Asiakaskuntaamme kuuluvat yritykset ja muun kuin seka- ja energiajätteen keräyksen osalta taloyhtiöt. Yksityistalouksien ja taloyhtiöiden yhdyskuntajätteiden keräyksen järjestää Rauman kaupunki.

Vaivatonta kierrätystä

Tavoitteenamme on vähentää kaatopaikalle kuljetettavan jätteen määrää tekemällä kierrätys mahdollisimman helpoksi asiakkaillemme. Kaikki keräämämme hyötyjätteet toimitetaan laatunsa mukaiseen uusiokäyttöön. Kierrätyksen lisäksi eri materiaaleja hyödynnetään myös energiantuotannossa.

Rauman Seudun Ympäristöhuollolla on kaikki määräysten mukaiset ympäristöluvat. Haluamme kehittyä ympäristön puhtaanapidon asiantuntijana.

“Paikallisuus on meille tärkeää, joten haluamme olla mukana viemässä Rauman ja koko Satakunnan seutua kohti puhtaampaa tulevaisuutta."